Author Archives: admin

Wasa Translations

Lyhyesti: Auktorisoitu kääntäjä, joka tarjoaa käännöksiä suomen, ruotsin ja englannin välillä.

Vaasassa toimiva Wasa Translations tekee kirjallisia käännöksiä ruotsista ja englannista suomeksi sekä suomesta ja ruotsista englanniksi pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Palvelu soveltuu hyvin esimerkiksi toisen maan julkishallinnolle kohdistettavien dokumenttien, kuten oleskelulupiin liittyvien asiakirjojen tai muiden virallisten dokumenttien työ-, virka tai lääkärintodistusten sekä testamenttien ja kaupparekisteriotteiden kääntämiseen.

Laillisesti pätevien käännösten tekemiseen kääntäjä Paula Bertell on auktorisoitu vuosina 1984-1987.

Wasa Translationsin palveluita ovat pitkään käyttäneet muunmuassa Interpedia, Merenkurkun neuvosto sekä Wärtsilä, valtion ja kuntien viranomaiset, oikeuslaitokset sekä useat käännös- ja mainostoimistot.

Lisätietoja Wasa Translationista ja sen tarjoamista käännöspalveluista saat palvelun verkkosivuilta sekä ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla sivuilta löytyviä yhteystietoja käyttäen.

Biztext Business Translations

Lyhyesti: Suomen ja englannin kielen välisiin kielipalveluihin keskittyvä yritys.

Vuodesta 1998 toiminnassa ollut Biztext Business Translations on suomen ja englannin välisiin käännöksiin keskittyvä yritys.

Sen toimintaan kuuluvat käännökset muunmuassa liikeviestinnän mainosten, esitteiden, tiedotteiden ja muiden dokumenttien osalta sekä tavaroiden ja palveluiden ostoon, myyntin ja vuokraukseen sekä sopimuksiin ja yrityskauppoihin liittyvien dokumenttien käännökset.

Tekniseltä alalta onnistuvat esimerkiksi käyttöohjeiden ja teknisten erittelyiden, palvelu- ja tuotekuvausten, tutkimusraporttien, julkaistavien artikkelien ja esitelmien käännökset ja laillisesti pätevien asiakirjojen osalta todistukset ja tuomioistuinten päätökset, luvat ja muiden asiakirjojen käännökset.

Käännöspalvelujen lisäksi tarjolla on myös tulkkaus-, kielenhuolto, konsultointi ja koulutuspalveluja.

Katso lisätietoja Biztext Business Translationsista ja sen tarjoamista käännöksistä ja aihealueista sekä muista palveluita sekä yhteystiedot täältä.

Barents Business Development Services

Lyhyesti: Suomen ja venäjän kielten välillä tapahtuvaa tulkaus- ja kielenkääntöpalvelua tarjoava yritys.

Vuonna 1997 toimintansa Suomessa aloittanut Barents Business Development Services on käännös- ja tulkkauspalveluihin sekä seminaarien ja kokeusten järjestämiseen keskittynyt yritys.

Tulkki- ja käännöspalvelut ovat tarjolla suomen ja venäjän kielten välillä. Myös koulutus- ja luennointipalvelut ovat yrityksen toimintaa.

Venäjän ja Suomen välillä tapahtuvan tuonti- ja vientikaupan käytännön toimenpiteet ja niihin liittyvät tulkkaukset ja käännökset onnistuvat yrityksen avustuksella.

Yrityksellä on laaja kokemus Barentsin alueen sekä Luoteis-Venäjän kansainvälisten hankkeiden tulkkauksessa, vetämisessä ja koordinoinnissa. Tulkkauspalveluita on käytetty esimerkiksi korkeatasoisissa viranomaisten kokouksissa.

Lisätietoja Barents Business Developtment Servicestä sekä sen tarjoamista palveluista ja yhteystiedoista löydät yrityksen verkkosivuilta täältä.

Anna Shefl Digital Freelance

Lyhyesti: Monipuolisia palveluita kielen, kommunikaation ja IT-osaamisen saralla tarjoava yritys.

Anna Shefl Digital Freelance on monipuolisia kieli- kommunikaatio- ja IT-palveluja laajalle alalle erilaisia tarpeita tarjoava yritys.

Kulttuurien välisen viestinnän konsultoiminen, tekstien muokkaus ja kielentarkistaminen, ohjelmistojen suunnittelu sekä äänityöt ja käännökset ovat yrityksen tarjoamia palveluja.

Käännöstyöt onnistuvat suomesta englanniksi. Muiden käännösten kohdalla yritys voi tehdä yhteistyötä sen kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Yrityksen toiminta perustuu osaamiseen ja kokemukseen englannin kieln, kielenhuollon ja journalismin parissa.

Löydät lisätietoja Anna Shefl Digital Freelancesta ja sen tarjoamista palveluista yrityksen kotisivuilta, jotka löydät täältä.

Amidst Translations

Lyhyesti: Helsingissä sijaitseva nopeaa ja luotettavaa käännöspalvelua kohtuullisin hinnoin tarjoava yritys.

Amidst Translations on Helsingissä sijaitseva nopeaa ja luotettavaa kielenkääntöpalvelua kohtuullisilla hinnoilla tarjoava yritys.

Yrityksen käännötoimistopalvelut rakentuvat ammattitaitoisen kielenkääntäjän ja yhteistyöverkoston varaan.

Palveluihin kuuluvat oikoluku ja käännös palvelut suomesta englanniksi sekä englannista, ranskasta, espanjasta ja ruotsista suomeksi.

Erityisaihepiireihin lukeutuvat akateemiset julkaisut, tekniikkaan, markkinointiin sekä EU:hun ja hallintoon liittyvät tekstit. Apuna käännöstöissä yritys käyttää SDL Trados 2007 -käännöstyökalua. Tarjouksen voit pyytää helpoiten ottamalla yritykseen yhteyttä sähköpostitse.

Löydät lisätietoja Amidst Translationsista ja sen käännöspalveluista sekä yhteystiedot tarjouksen pyytämistä varten täältä.

Alla Lettera

Lyhyesti: Käännöspalveluita suomen ja englannin välillä erityisesti patenttikäänöksien saralla tarjoava yritys.

Alla Lettera Oy on ammattitaitoisia käännöspalveluja tarjoava yritys, jonka erikoisalaa on asiatekstien kääntäminen ja kielentarkistukset.

Käännökset onnistuvat suomen ja englannin välillä molempiin suuntiin eli suomesta englanniksi ja englannista suomeksi.

Erikoistuntemusta Alla Letteralta löytyy joistakin aihepiireistä, joita ovat esim. patenttihakemukset, tekniikka, talous ja ympäristöaiheiset tekstit.

Patenttikäännöksistä yrityksellä on monen vuoden ja satojen pantettikäännösten tuoma kokemus. Kokemuksen ansiosta alaan liittyvä terminologia on hyvin hallussa. Patenttikäännösten erikoisaloja ovat elektroniikka, koneenrakennus, mekaniikka ja langaton viestintä.

Lisätietoja Alla Letterasta ja sen tarjoamista kielikäännöspalveluista sekä yhteystiedot löydät täältä.

AL-Koulutuskeskus

Lyhyesti: Kielikoulutuspalveluja sekä käännös- jaoikolukupalveluja tarjoava yritys.

AL-Koulutuskeskus on liike-elmään ja halinnonaloille suunnattuja valmennuspalveluja sekä käännöspalveluja tarjoava yritys.

Koulutuspalvelut on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat työssään sujuvaa kielitaitoa. Yrityksen asiakkaina on niin suomalaisia kuin monikansalliakin yrityksiä sekä valtion virastoja, laitoksia ja yhteisöjä.

Käännöspalveluja käyttämällä voit varmistua yrityksesi dokumenttien kielellisestä oikeellisuudesta sekä tyylillisestä pätevyydestä.

Ammattitaitoiset kääntäjät voivat kääntää tekstisi kaikille yleisimmille kielille sekä myös vain oikolukea ja muokata valmiita tekstejä. Kaikki palvelut ovat täysin luottamuksellisia.

Löydät lisätietoja AL-Koulutuskeskuksesta ja sen tarjoamista kielikoulutus ja käännöspalveluista yrityksen kotisivuilta täältä.

Abita

Lyhyesti: Japaninkieleen erikoistunut tulkkaus- ja käännöspalveluja sekä tiedonhakupalveluita tarjova yritys.

Abita on käännös- ja tulkkauspalveluja sekä tutkimuksia ja tietohakupalveluita tarjoava yritys.

Abitan erikoisuutena on sen erikoistuminen ainoastaan suomen- ja japaninkielisten tekstien käsittelyyn. Yrityksen palveluihin kuuluu kaikkien alojen japanin tulkkaus sekä käännökset. Tulkit ymmärtävät niin arkipäivän kuin yritysmaailmankin kulttuuria, joka on erinomainen apu neuvotteluissa.

Tulkkauspalveluita voit käyttää esim. liikeneuvotteluissa, messu- ja näyttelytapahtumissa, yritysvierailuilla, kursseilla ja koulutustilaisuuksissa sekä internet- ja puhelinneuvotteluissa.

Kääntöpalvelut puolestaan kattavat laki- ja liiketekstit, sopimukset, väitöskirjat, verkkosivut, sopimukset, esitteet ja paljon muuta.

Katso lisätietoja Abitasta ja sen tarjoamista suomen ja japanin välisistä kielipalveluista sekä yhteystiedoista yrityksen kotisivuilta, jotka löydät osoitteesta Abita.fi.

Advena

Lyhyesti: Käännöspalveluita usealla kielellä sekä oikolukupalveluita tarjoava yritys.

Advena Ky on käännöspalveluita, kielikoulutusta sekä kielitukipalveluja Hämeenlinnassa tarjoava yritys.

Käännöspalveluissa Advenan vahvuudet syntyvät kieliopin, sematiikan ja lauseopin vankasta tuntemuksesta sekä kielen dynamiikan ja pienten nyanssien ymmärtämisestä.

Käännettävien kielien joukkoon kuuluvat muunmuassa käännökset välillä suomi-tanska, suomi-englanti, englanti-tanska, sekä esimerkiksi saksasta, norjasta ja ruotsista suomeen.

Palveluissaan Advena pyrkii yhdistämään taidon sekä koulutuksen tuoman asiantuntemukset sekä uteliaisuuden ja työhön kohdistuvat mielenkiinnon.

Löydät lisätietoja Advena Ky:stä ja sen tarjoamista kieli- koulutus ja tukipalveluista, hinnoista sekä tiedot yhteydenottoa varten täältä.

Adaptea

Lyhyesti: Käännösviestintäpalveluja englannin ja suomen välillä tarjoava yritys.

Adaptea on käännösviestintään liittyviä palveluja yrityksille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille tarjoava yritys.

Yrityksen palvelut on keskittyneet suomen- ja englanninkielisen viestinnän käännöstöihin. Käännökset toteutetaan ammattimaisesti ja kohdeyleisö sekä haluttu viesti huomioon ottaen.

Niin esitteiden, markkinointi- ja mainosmateriaalien, tieteellisten artikkelien, www-sivujen tai vaikkapa kokonaisten kirjojen kääntäminen onnistuu hyvin Adaptealta.

Hinnoittelu tapahtuu aina yksilöllisesti jokaisen käännöksen kohdalla. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat käännökset laajuus, viestinnän tavoitteet sekä haluttu aikataulu.

Katso lisätietoja Adaptean käännöspalveluista, ohjeita sekä yhteystiedot yrityksen kotisivuilta osoitteesta Adaptea.fi.